Pakketur

Arkiv pakkes ned i arkivesker og fraktes til Geomatikk IKT for digitalisering