Digitale lysbilder hos Byantikvaren

Beskrivelse av prosjektet

Byantikvaren i Trondheim har mange tusen lysbilder fra 1970 og nyere. Dette har stått lagret i mange år. I 2017 gikk Geomatikk i gang med å digitalisere lysbildene, merket med adresse, årstall og Matrikkelinformasjon. Tidligere måtte man oppsøke arkivet, finne frem bildene og skanne de som var etterspurt. Nå er bildene søkbare og tilgjengelig for alle via kommunens kart, direkte i nettleseren.

Byantikvaren sier

«Ved både å få skannet lysbildene og lagt de inn i fotoarkivet, vil bildene bli lettere tilgjengelig (lettere og raskere å finne internt og tilgjengelig for alle, i første omgang via kommunens kartløsning). Bildene blir også lettere å ta i bruk, som nå nesten alltid betyr å ta i bruk digitalt. Byantikvarens hovedoppgaver er å gi råd knyttet til eldre bebyggelse. Hvordan en bygning ser ut i dag er lett å finne ut. Ofte er det viktig å finne ut hvordan en bygning har sett ut tidligere. Det å gjøre mange eldre bilder lett tilgjengelig, blir derfor et verdifullt arbeidsredskap. Byantikvaren har også som oppgave å registrere eldre bebyggelse. Her er fotodokumentasjon en viktig del av en registrering. Jo flere eldre foto vi har av ulike bygninger dess bedre dokumentert og registrert vil bygningen bli.

Lysbilder som kun befinner seg i et arkivskap i Trondheim byarkiv, vil i en travel arbeidshverdag i praksis være utilgjengelig internt. For ikke å snakke om totalt utilgjengelig eksternt. Selv om vi fortsatt hadde hatt lysbildeskapene hos oss, vil arbeidet med å lete opp bilder og skanne dem, vært mye mer tidkrevende enn løsningen i GeoDoc: Der finner vi alle foto av en bygning samlet, enten ved ett søk i GeoDoc eller via kartet. Dette er foto av samme bygning, hvor de ulike bildene kan være tatt f.eks. i 1973, 1988 og 2017.

Trondheim byarkiv ser verdien av å digitalisere bilder og samlinger, og legge det ut tilgjengelig for alle (blant annet Flickr). Da de mottok prisen «Årets arkiv», var vel denne innsatsen en viktig grunn. De har gjort en stor innsats med skanning av Byantikvarens negativsamling. Enorme mengder innhold i byarkivet og begrensinger på kapasitet der, gjorde at vi valgte å få digitalisert lysbildene utenfor byarkivets vegger.»

Litt om fotoarkivet i Trondheim kommune

Nettsiden finner du her: trondheim.kommune.no/byantikvaren/foto/

I 2016 opprettet Byantikvaren et eget fotoarkiv i samarbeid med Geomatikk ved bruk av arkivløsningen GeoDoc. Nå er mer enn 10.000 foto tilgjengelig for alle via kommunens kart, karttype: Aktsomhetskart kulturminner. I fotoarkivet samles alle bildene, både nye og ulike eldre fotosamlinger. Via kart kommer alle bilder tatt av en bygning raskt opp fra 1970 og fram til i dag.  En viktig fordel med GeoDoc som fotoarkiv, er at alle metadata til bildene er i en database. Det betyr mulighet for utveksling med andre databaser, eksempelvis Gnr/Bnr som hentes automatisk inn fra Matrikkelen.

Rundt 6000 bygninger i Trondheim er klassifisert med antikvarisk verdi. Alle disse skal inn i den nasjonale databasen til Riksantikvaren: Askeladden. Der får de en unik Kulturminne ID, som skal føres tilbake til fotoarkivet for at bildene skal kunne brukes i Riksantikvarens Kulturminnesok.no. Ved at metadatene er samlet i en database, går dette raskt, uten manuell merking.

 

Les mer om våre digitaliseringstjenester.