Digitalisering av eiendomsarkiv for Nye Namsos kommune

Digital eiendomsarkiv i Namsos kommune

Vi er stolte over å ha blitt tildelt oppdraget med å digitalisere 140 hyllemeter eiendomsarkiver for Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner som fra 01.01.2020 blir til nye Namsos kommune.

Nye Namsos kommunes mål med prosjektet er å få digitalisert arkivene med felles struktur og å gjøre materialet tilgjengelig for saksbehandlere, og videre for innbyggere og meglere gjennom en innbyggerportal.

Arkivene består av byggesak, plansak, landbruk, delesaker, kart og vann og avløp, og skal innen sommeren 2020 skannes og tilgjengeliggjøres i vårt digitale arkivsystem GeoDoc, og videre presenteres for publikum i vår publikumsløsning, doctorg.

Vi takker nye Namsos kommune for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover!

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre etterspurt arkivmateriale.