Digitalt eiendomsarkiv i Tysvær kommune

Tysvær kommune
 Foto: Jarle Vines 

Forrige uke hadde vi oppstartsmøte med Tysvær kommune, i anledning digitalisering av kommunens papirarkiver!

I løpet av høsten og våren skal vi digitalisere omtrent 100 hyllemeter for kommunen. Det som skal digitaliseres er kommunens eiendomsarkiv, landbruksarkiv og målebrev. Dette er materiell som er mye etterspurt, og som derfor vil ha stor nytte av å bli digitalisert. I sitt konkurransegrunnlag skriver Tysvær følgende:

«Materiellet er stadig i bruk i forbindelse med saksbehandling, nybygg, tilbygg m.m.  Dokumentsenteret, Servicetorget og saksbehandlere i Tysvær kommune bruker ofte arkivmaterialet i forbindelse med eiendomsopplysninger. Ved å digitalisere alt historisk arkivmateriell, lettes arbeidet med å lete fram de dokumentene man er på jakt etter. Det vil også redusere risikoen for slitasje på gammelt arkivmateriell og fare for feilarkivering.»

Prosjektet innebærer alt fra henting og nedpakking av det fysiske arkivet, til rydding og registrering, skanning og levering i henhold til NOARK 5, samt avlevering av papirarkivet. Bakgrunnen for digitaliseringsprosjektet er at Tysvær kommune ønsker en enklere hverdag for sine saksbehandlere og innbyggere, og målet er å gjøre byggesaksarkivet heldigitalt og dermed bidra til en effektiv og brukervennlig opplevelse.  Som Tysvær selv skriver:

«Et heldigitalt arkiv åpner for mer effektiv tjenesteytelse på mange nivåer. Brukere får lettere innsyn og tilgang til relevante filer, integrasjon mellom systemer blir mer komplett, og informasjonsnivået blir bedre og høyere. Videre frigjør en slik løsning både tid og areal som kan brukes til andre formål.»

Vi takker Tysvær kommune for oppdraget og ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover!

Les mer om våre tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv