eByggesak: Integrasjon til GeoDoc

Blått banner braArkiv + eByggesak

Flere og flere kommuner tar nå i bruk eByggesak for behandling av digitale byggesøknader.

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem, et system som eies av KS og er utviklet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og en rekke pilotkommuner. Mange kommuner er nå i ferd med å skaffe seg systemet som kan leveres av alle de tre leverandørene av sakarkivsystem.

Ved behandling av byggesaker i eByggesak vil det være behov for tilgang til eiendomsinformasjon. For de kommunene som har sitt eiendomsarkiv i braArkiv tilbyr vi nå integrasjon til braArkiv fra eByggesak for alle de tre sakarkivleverandørene som leverer eByggesak.

Ta kontakt med oss for å bestille oppsett av en slik integrasjon!

 

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no