eByggesak: Integrasjon til braArkiv

Blått banner braArkiv + eByggesak

Flere og flere kommuner tar nå i bruk eByggesak for behandling av digitale byggesøknader.

eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem, et system som eies av KS og er utviklet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og en rekke pilotkommuner. Mange kommuner er nå i ferd med å skaffe seg systemet som kan leveres av alle de tre leverandørene av sakarkivsystem.

Ved behandling av byggesaker i eByggesak vil det være behov for tilgang til eiendomsinformasjon. For de kommunene som har sitt eiendomsarkiv i braArkiv tilbyr vi nå integrasjon til braArkiv fra eByggesak for alle de tre sakarkivleverandørene som leverer eByggesak.

Når du står på en sak i eByggesak vil du med en slik integrasjon kunne få treff i braArkiv med en liste over alle saker som finnes i braArkiv tilknyttet aktuelle eiendom. Ved å klikke på en sak i lista vil du få tilgang til dokumentene på saken i braArkiv, og det vil ikke være behov for å logge inn i braArkiv.

Ta kontakt med oss for å bestille oppsett av en slik integrasjon!

 

Bilde av Geir Harbak
Geir Harbak
Løsningseier braArkiv
geir.harbak@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 918 58 480