Eksport fra Balsfjords ePhorte til Tromsøs GeoDoc

Tromsø kommune tar hjem landbrukssakene

Tromsø kommune og Balsfjord kommune har  i perioden 2015-2017 hatt en samarbeidsavtale på landbrukssaker. Landbrukskontoret i Tromsø har derfor vært lokalisert til Balsfjord kommune i denne perioden, hvor de har brukt ePhorte i saksbehandlingen. Samarbeidsavtalen er nå sagt opp, og landbrukskontoret skal tilbake til Tromsø.

Tromsø trengte derfor en elektronisk kopi av de avsluttede Tromsø-sakene som ligger i ePhorte i Balsfjord. Ettersom kommunen allerede har et digitalt arkivsystem levert av oss i Geomatikk, var det ønskelig å importere landsbruksarkivet dit.

I samarbeid med Balsfjord og Tromsø kommune, samt sakssystem-leverandøren Evry, sørget vi for å kopiere ut de nødvendige dokumentene. Dette ble gjort ved hjelp av Geointegrasjon og spørringer i arkivet. Dokumentene som var unntatt offentlighet ble også tatt hånd om, og arkivert i Tromsø kommune sitt GeoDoc.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din kommune med enklere tilgang til arkivkilder!