Er DU bruker av GeoDoc?

braArkiv brukerforum på Facebook

Vi har nå lansert et brukerforum på Facebook for brukere av vår digitale arkivløsning GeoDoc!

Vi håper at dere som brukere vil se på dette som en unik mulighet både til å påvirke, stille spørsmål, dele erfaringer med andre brukere, gi ris og ros, og ikke minst: bli bedre kjent med oss som sitter på den andre siden av løsningen.

Klikk her for å melde deg inn i gruppa, og inviter gjerne dine kollegaer! 😊