Fet kommune har digitalisert arkivene

Når Fet kommune skulle digitalisere arkivene sine valgte de oss i Geomatikk som leverandør. I perioden oktober 2014 til mai 2016 digitaliserte vi byggesaksarkivet, plansaker, oppmålingsarkivet, landbruksarkivet, samt vei- og adressearkivet til kommunen. 

I tillegg til selve digitaliseringen ba kommunen oss om en analyse av arkivene i forkant av prosjektet. Dette for å kartlegge omfanget av digitaliseringsjobben, herunder hvilke oppgaver og beslutninger kommunen stod ovenfor i arbeidet med å omdanne papirarkivet til digitalt søkbare filer. Arkivanalysen omfattet også rådgivning vedrørende gjennomføring av det påfølgende digitaliseringsprosjektet.

 

Kunden  skriver:

Vi hadde stor nytte av arkivanalysen som Geomatikk gjennomførte. Den ga oss et godt bilde av digitaliseringsprosjektets omfang, samt gode råd i forbindelse med gjennomføringen. Geomatikk leverte deretter en god besvarelse på anbudsforespørselen, som overbeviste oss om at prosjektet ville bli gjennomført på en tilfredsstillende måte. Pakking og henting av arkivene ble gjort raskt og effektivt. Videre fungerte tilgang til arkivene i skanningsperioden veldig godt, det gikk raskt å få tilgang til ønskede mapper/dokumenter. Vi følte at vi hadde et godt samarbeid med Geomatikks prosjektledere og at de hadde en fleksibel holdning. Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjett, uten at det tilkom uforutsette kostnader underveis.