Forenkler søk og gjenfinning med kunstig intelligens

Hvor lang tid bruker du og dine medarbeidere på å finne nødvendige dokumenter i en beslutningsprosess?

Dersom du var tilstede på eKommune i år fikk du kanskje med deg at vi er i gang med et prosjekt sammen med Geodata-avdelingen i Larvik kommune, for å forenkle søk og gjenfinning av arkivmateriale.

Larvik kommune opplever, som mange andre, utfordringer knyttet til gjenfinning av dokumenter i forbindelse med saksbehandling. Vi ønsker å hjelpe kommunen med dette, blant annet ved bruk av kunstig intelligens.
I forkant av eKommune-konferansen 2018 var KS på besøk hos Larvik kommune og laget en video om prosjektet kommunen nå er i gang med.

Se representanter fra Geodata-avdelingen forklare dagens utfordringer, og hvordan de ser for seg å løse disse ved hjelp fra oss i Geomatikk IKT, i videoen under:

Les for øvrig mer om hvordan publisering og innsyn i arkivmateriale kan gjøres mer effektivt ved bruk av kunstig intelligens i denne artikkelen: Kunstig intelligens ved publisering og innsyn.