Frogn, Ås og Vestby digitaliserer sine tekniske arkiver!

Tidligere denne uken hadde vi besøk av representanter fra kommunene Frogn, Ås og Vestby. Anledningen for besøket var oppstart- og kontraktsmøte i forbindelse med at vi i løpet av 2019 skal digitalisere de tre kommunenes tekniske arkiver.

I løpet av 2019 skal vi skanne omlag 600 hyllemeter arkivmateriale bestående av dokumenter innen byggesak, oppmåling, vann, avløp og renovasjon, eiendom, plan, samt vei, idrett park og friluft.

Selve digitaliseringsprosessen begynner i januar med første henting av arkiver, først hos Frogn kommune. I tiden frem til dette vil vi jobbe med planlegging, utarbeidelse av prosedyrer og testskanning.

Vi er veldig stolte av å bli valgt som leverandør til dette oppdraget, og ser frem til et godt samarbeid med de tre kommunene i tiden fremover!

 

Les mer om våre tjenester innen skanning og digitalisering av dokumentarkiv