Geomatikk samarbeider med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)!

For å muliggjøre selvbetjening og delvis automatisering av byggesaksprosessen, kreves god datakvalitet både på plan-,  geodata-, eiendom- og bygningsdata. En sentral utfordring er at det gjenstår mye arbeid med tilrettelegging av datagrunnlaget, slik at det kan gjenbrukes i ulike digitale tjenester og arbeidsprosesser.

For å forsterke arbeidet med å legge til rette sentrale geodata for digital bruk i plan- og byggesaksprosesser, er samarbeidsprosjektet GeoLett etablert. Dette er et samarbeid mellom Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK), KMD/ PLAN, Kartverket og KS. Det er et tre-årig prosjekt som gjennomføres med støtte fra DiFis medfinansieringsordning.

Geomatikk skal i dette prosjektet utvikle løsninger for søk etter dokumenter i ulike arkivkilder, samt verdiøke og gjenbruke dokumentene. Vi tar i bruk ny teknologi som vil legge til rette for å svare opp mange av utfordringene som er i dag.

Dette arbeidet skal gjøres i 2018 gjennom tett samarbeid med DiBK.

Les mer om prosjektet her.