Geomatikk IKT og Microsoft Azure

Vi i Geomatikk bruker blant annet Microsoft-programvare i vår utvikling av tjenester og løsninger, og har i mange år vært driftsleverandør for digitaliserte eiendomsarkiv for norske kommuner. I vårt datarom oppbevares mange terrabyte med digitale dokumenter, som deles med våre kunder gjennom nettlesere.

Denne erfaringen og kompetansen brukes nå også til å utvide samarbeidet med Microsoft om skyplattformen Azure, som løsning for arkiv og andre tjenester. Et digitalisert eiendomsarkiv er kun en digital kopi av originaldokumentene, og er således ikke lovpålagt å oppbevares innenfor Norges grenser. Likevel anser vi det som positivt at Microsoft planlegger å etablere seg i Norge i løpet av høsten 2019.

Vi jobber mye med kunstig intelligens og automatisering av prosesser som verdiøker dokumentene for enklere gjenfinning og gjenbruk. Bruk av Microsoft Azure fører til at denne utviklingen kan gå enda raskere, og ivaretar både vår egen og kundenes digitaliseringsstrategi.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om skybasert drift og verdiøking av dine arkiver!