Frustrert mann på PC med mange nye fagsystemer.

Frustrert mann på PC med mange nye fagsystemer.