Rydding og registrering av arkiver før skanning

messy file folders and documents,panoramic format, good copy spa