Import av digitale data til GeoDoc gir en komplett base for tekniske data

Importere digitale data til braArkiv

Tradisjonelt har data i GeoDoc bestått av skannet materiale fra kommunenes papirarkiver, men nå ser vi at stadig flere går over i en ny fase på veien mot å få samlet alle data til én kilde.

Flere kommuner har nå startet jobben med å importere historiske baser med elektronisk skapt materiale inn i GeoDoc sammen med tidligere skannet materiale.

Først ute var Larvik, men nå følger flere kommuner som Heim, Orkland, Hitra, Asker og kommuner i IKT Agder-samarbeidet etter.

Ved hjelp av vår løsning docAI, som blant annet benytter maskinlæring, blir basene ryddet, strukturert og kategorisert slik at all data fremstår likt i GeoDoc, uavhengig av opprinnelig kilde.

På denne måten forenkles jobben for en saksbehandler, da denne får kun én kilde å søke i for historiske data. Kobler man også på vår innsyns- og selvbetjeningsløsning for innbyggerne, doctorg, vil man ytterligere forenkle hverdagen for den ansatte i kommunen.

Integrasjoner mot eksempelvis meglerløsninger vil også fremstå mer komplette når datagrunnlaget i GeoDoc utvides.

Neste steg vil være løpende overføring av data fra produksjonsbaser til GeoDoc slik at man til slutt har én komplett base for tekniske data. Vi i Geomatikk jobber i disse dager med å utvikle verktøy for en slik løpende synkronisering.

Vi gleder oss over utviklingen mot komplette heldigitale arkiver – arkiver som er samlet og ryddet, for at de enklere skal kunne finnes og deles!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

Portrettbilde av mann

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no