Import av digitale data til braArkiv gir en komplett base for tekniske data

Importere digitale data til braArkiv

Tradisjonelt har data i braArkiv bestått av skannet materiale fra kommunenes papirarkiver, men nå ser vi at stadig flere går over i en ny fase på veien mot å få samlet alle data til én kilde.

Flere kommuner har nå startet jobben med å importere historiske baser med elektronisk skapt materiale inn i braArkiv sammen med tidligere skannet materiale.

Først ute var Larvik, men nå følger flere kommuner som Heim, Orkland, Hitra, Asker og kommuner i IKT Agder-samarbeidet etter.

Ved hjelp av vår løsning docAI, som blant annet benytter maskinlæring, blir basene ryddet, strukturert og kategorisert slik at all data fremstår likt i braArkiv, uavhengig av opprinnelig kilde.

På denne måten forenkles jobben for en saksbehandler, da denne får kun én kilde å søke i for historiske data. Kobler man også på vår innsyns- og selvbetjeningsløsning for innbyggerne, doctorg, vil man ytterligere forenkle hverdagen for den ansatte i kommunen.

Integrasjoner mot eksempelvis meglerløsninger vil også fremstå mer komplette når datagrunnlaget i braArkiv utvides.

Neste steg vil være løpende overføring av data fra produksjonsbaser til braArkiv slik at man til slutt har én komplett base for tekniske data. Vi i Geomatikk IKT jobber i disse dager med å utvikle verktøy for en slik løpende synkronisering.

Vi gleder oss over utviklingen mot komplette heldigitale arkiver – arkiver som er samlet og ryddet, for at de enklere skal kunne finnes og deles!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

 

Geir Harbak
Rådgiver, arkiv og digitalisering
geir.harbak@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 918 58 480