Kommunene velger skytjenester!

Vi ser at stadig flere kommuner velger å legge mer og mer av sine data i skyen. IKT ORKidé er et godt eksempel på dette, som i løpet av våren 2019 vil legge arkiver fra alle sine medlemskommuner i skyen hos oss i Geomatikk IKT.

IKT ORKidé er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom samtlige 13 kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna.

Basert på våre løsninger etablerte IKT Orkide i 2010 et digitaliseringssenter i Aure kommune. Prosjektet fikk navnet Skansen og fikk ansvar for å digitalisere kommunenes bygnings-, delings-/oppmålings- og planarkiver. Målet med prosjektet var å effektivisere den kommunale saksbehandlingen gjennom å tilgjengeliggjøre arkivene for ansatte og etter hvert for innbyggerne.

Digitaliseringen av de historiske arkivene for de 13 kommunene er nå gjennomført og Skansen-prosjektet ble markert som avsluttet i desember 2018. Etter digitaliseringen har arkivene til nå blitt driftet hos IKT Orkide.

I tillegg til ORKidé-kommunene velger også Eide og Fræna kommuner, som skal slås sammen til Hustadvika kommune, å benytte vår skytjeneste for sine historiske eiendomsarkiver. Det samme gjelder Nesset kommune, som sammen med Midsund og Molde skal bli nye Molde kommune.

Flere og flere mener at skytjenester gir økt effektivitet, er kostnadsbesparende og gir høy datasikkerhet, samt ingen behov for investeringer i infrastruktur.

I tillegg til de nevnte er vi stolte av at et femtitalls andre norske kommuner også har valgt å legge sine arkiver i skya hos oss.

Sammen med våre kunder og partnere ivaretar vi viktige integrasjoner med andre fagsystem og utvikler stadig nye, noe som gir våre kunder en vesentlig merverdi av sine data.

Vi er også i ferd med å ta i bruk kunstig intelligens (AI) for å normalisere og verdiøke arkiver, også arkiver fra saks- og fagsystem. Disse arkivene vil da kunne samhandle med de historisk skannede arkivene. Målet er å kunne finne alt av dokumenter knyttet til en eiendom ved ett søk i ett arkiv. Dette har hittil vært veldig tidkrevende og bortimot umulig, men ved bruk av AI-tjenester ser vi nå at dette vil være oppnåelig.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om drift av dine arkiver!