Kunstig intelligens ved publisering og innsyn

Hvor lang tid bruker du og dine medarbeidere på å finne nødvendige dokumenter i en beslutningsprosess? Hvordan kan vi gjøre publikum mer selvbetjente i dialogen med kommunen? Hvordan svarer vi opp den vedtatte digitaliseringsstrategien i din kommune? Og hvordan sikrer vi samtidig hensynet til personvern og behov for skjerming av informasjon?

Det er flere scenario som fremtvinger bruk av ny teknologi, og endringer i måten vi gjør ting på. Vi i Geomatikk bruker kunstig intelligens for å verdiøke og tilgjengeliggjøre eiendomsinformasjon fra ulike kilder. Dette arbeidet støtter opp om målet fra Direktoratet for byggkvalitet om å effektivisere søknads- og saksbehandlingsprosessen i Norge. Her er det store gevinster å hente!

Flere aktører trenger spesifikke dokumenter i kommunens arkiv og systemer. I dag medfører det i stor grad ekstra arbeid, plunder og heft, for å finne frem disse. For publikum er det ikke interessant å vite hvor vidt etterspurte dokumenter befinner seg i det papirbaserte arkivet, i digitalisert historisk eiendomsarkiv, i et fagsystem eller i en eller annen historisk arkivdel i sakssystemet. Det forventes at kommunen oppdaterer seg i takt med samfunnet for øvrig, og at etterspurt informasjon er enkelt tilgjengelig for alle interesserte.

Her utvikler vi i Geomatikk løsninger og tjenester som har til formål å automatisere prosessen med å verdiøke arkivmateriale, herunder kategorisere og rekategorisere dokumenter. Ved hjelp av ny teknologi og kunstig intelligens er vi i stand til å gjenkjenne både typer dokumenter og sensitiv informasjon. Når innholdet og strukturen i arkivene normaliseres, vil gjenfinningen av informasjon effektiviseres, enten det er for publikum, saksbehandlere eller søknadsløsninger. På denne måten sikrer vi også et fullstendig og helhetlig søkeresultat, og den som søker kan være trygg på at alle relevante dokumenter dukker opp i søkeresultatet, uavhengig av plassering i arkiv og system.

Hensynet til personvernet veier tungt i denne sammenhengen. Det er usikkerhet knyttet til hvor vidt det finnes innhold som krever sladding, eller hele dokumenter som må unntas offentlighet. Ved bruk av kunstig intelligens kan også dette håndteres på en sikker og trygg måte.

Spennende tider med ny teknologi!

 

Lyst til å vite mer om hvordan vi jobber med kunstig intelligens og hvordan dette kan brukes i din virksomhet?

 

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no