Flytskjema digitaliseringsprosess – grafisk kontroll