La oss utføre en sikkerhetsanalyse før du publiserer arkivet for publikum!

Stock photo

Har din kommune som mål å legge til rette for økt selvbetjening via en innsynsløsning for publikum?

En utfordring ved ønsket om økt selvbetjening mellom publikum og kommune, er muligheten for at det i dokumentene man ønsker å dele finnes informasjon som krever sladding og skjerming. Det å gå gjennom hele eller deler av arkivet på leting etter sensitiv informasjon kan være en uoverkommelig oppgave, grunnet store volum. For å avhjelpe dette kan vi i Geomatikk tilby en tjeneste for å raskere finne dokumenter der det må vurderes grad av skjerming, før disse eventuelt publiseres i en innsynsløsning for publikum.

Ved å søke gjennom teksten i dokumentene kan vi avdekke sensitiv informasjon, som eksempelvis personnummer og spesifikke ord. Disse ordene trenger ikke isolert sett å være underlagt behovet for skjerming, men i kombinasjon, og i spesielle kontekster, kan de ved offentlig publisering medføre brudd på personvernet og offentlighetsloven. I slike tilfeller må kommunen vurdere om disse dokumentene skal deles med publikum uten grad av sladding eller skjerming. Vi gjennomfører en analyse av hele arkivet, eller bestemte arkivdeler, og leverer en rapport hvor vi linker informasjon og ord vi finner med dokument ID-en i databasen. Denne rapporten kan være et godt grunnlag for en risiko- og sårbarhetsanalyse, og kan lette kommunens arbeid med å vurdere innholdet i arkivet i forkant av publisering for publikum.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din kommune med å tilrettelegge for sikker publisering av dokumenter. 

Portrettbilde av mann

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no