Lei av å lete i flere arkivkilder?

Når det etterspørres dokumenter i ulike sammenhenger, foregår det i dag tidkrevende og manuelle prosesser for søk, gjenfinning og presentasjon. Ulike søknads- og selvbetjeningsløsninger setter krav til et godt datagrunnlag for å få presentert riktige dokumenter i et søk. I tillegg trenger både saksbehandlere, politikere og innbyggere enklere måter å gjenfinne informasjon på.

Mange kilder gjør gjenfinning utfordrende

Flere aktører trenger spesifikke dokumenter i kommunens arkiv og systemer. I dag medfører dette i stor grad ekstra arbeid, plunder og heft, for å finne frem disse. For publikum er det likegyldig hvor vidt etterspurte dokumenter befinner seg i det papirbaserte arkivet, i digitalisert historisk eiendomsarkiv, i et fagsystem eller i en eller annen historisk arkivdel i sakssystemet. Det forventes at etterspurt informasjon er enkelt tilgjengelig for alle interesserte.

La roboten rydde i arkivene

Dagens situasjon er utfordrende fordi ulike arkivkilder har ulik struktur med få eller ingen
fellesnevnere. Vi i Geomatikk IKT utvikler løsninger og tjenester som automatiserer
prosessen med å rydde i og verdiøke arkivmateriale. Ved hjelp av ny teknologi og kunstig intelligens er vi i stand til å gjenkjenne både dokumenttyper og sensitiv informasjon, og videre automatisere kategorisering og skjerming.

Enklere hverdag med ett søk

Med rådgivning og ny teknologi kan vi bistå med å redusere antall arkivkilder og sammenstille arkiver som naturlig hører sammen. Når antall arkiv reduseres og innholdet og strukturen normaliseres, sikrer vi ett fullstendig og helhetlig søkeresultat. På denne måten kan den som søker være trygg på at alle relevante dokumenter dukker opp i søkeresultatet, uavhengig av opprinnelig plassering i arkiv og system.

Arkivet som skytjeneste

Vi har i mange år levert arkivløsninger for norske kommuner som en skytjeneste med mulighet for ulike integrasjoner. Dette fortsetter vi med, i tillegg til å samarbeide med Microsoft om bruk av deres skytjeneste, MS Azure.

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet!