Luster kommunes første steg mot et digitalt arkiv

Foto: Jon Olav Eikenes

Luster kommune har besluttet at de vil digitalisere sine papirarkiv for gårds- og eiendomsarkiver, samt for tekniske tjenester sine arkiver. For å kartlegge omfang av jobben, og i hvilken rekkefølge oppgavene bør gjennomføres, ble vi i Geomatikk bedt om å gjennomføre en analyse av arkivene, som også omfattet rådgiving vedrørende gjennomføring av et digitaliseringsprosjekt.

Analysen ble gjennomført i 11 forskjellige papirarkiv, med tilhørende arkivdeler i dagens sak- arkivsystem. Informasjon fra arkivene har dannet grunnlag for de oppgavene som må gjennomføres for å nå de mål som er satt for Luster kommune.

Kunden skriver:

Arkivanalysen dannet grunnlag for beslutninger som vi i kommunen står overfor i oppgaven med å omdanne papirarkiver til digitalt søkbare filer. Dette ønsker vi å gjennomføre i henhold til de mål som kommunen for øvrig har satt for digitalisering. Samarbeidet med Geomatikk på dette delprosjektet har fungert utmerket. De har fulgt oss opp gjennom gode dialoger når vi har hengt etter.

Kontakt Luster Kommune
Bjørn Inge Fossen
Telefon: 57 68 55 88/91 18 37 96
E-post: bif@luster.kommune.no

Les mer om arkivanalyse.