Mediekonvertering av papirarkiver for Statens Jernbanetilsyn

I sommer gikk Statens Jernbanetilsyn ut på anbud for å digitalisere papirarkivene sine i Trondheim, og vi i Geomatikk er stolte av å ha blitt valgt som leverandør. Mediekonverteringen og registreringen har allerede startet og blir ferdigstilt før året er omme!

147 hyllemeter med papirarkiv fra perioden 1900 til 2011 skal mediekonverteres og overføres til egen arkivdel i kundens sak/arkivsystem (WebSak). Målet for digitaliseringen er å erstatte papirorginalene med fullverdige digitale kopier, og i etterkant av kvalitetskontroll; destruere papiret. I tillegg skal arkivene kunne avleveres i digitalt format til Arkivverket. Dette vil gi tilsynet frigitt plass på sine lokaler i Trondheim, samt en raskere og mer effektiv måte å finne historiske dokumenter på!

Avtalen omfatter skanningsprosessen, noe systematisering, etterbehandling og kobling av skannede filer med metadata som anleggsnummer, eiernavn og saksstatus. All skanning og registering vil bli foretatt på vårt Digitaliseringssenter i Trondheim og skal ferdigstilles så raskt som mulig.

Mann som pakker papirarkiver i eskePalle med pappesker
Kjekt når kunden holder til i nabobygget når papirarkivene skal pakkes ned for mediekonvertering!

 

Les mer og ta kontakt for en uforpliktende prat om skanning av dokumentarkiv i din virksomhet!

 

Kjersti Børseth
Teamleder Digitalisering
+47 902 51 524
Kjersti.Borseth@geomatikk-ikt.no