Modernisering av byggesaksprosessen

Det skjer mye spennende innen forenkling og effektivisering av byggesøknader om dagen, som påvirker både innbyggere, næringsliv og saksbehandlere. Vi vil se flere eksempler på dette i løpet av 2019.

KS og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) arbeider nå sammen med systemleverandører og byggenæringen for å utvikle nye digitale søknadsløsninger og saksbehandlingsløsninger i kommunene. Vi i Geomatikk deltar i dette arbeidet gjennom to pilotprosjekter for henholdsvis Narvik og Larvik kommune, og har rolle som prosjektleder og leverandør av etterspurte dokumenter til de nye søknadsløsningene. Dette krever at vi samordner arkivene på en slik måte at dokumentbeskrivelsene er de samme uansett hvilket arkiv de ligger i, historisk digitalisert eller sakssystemet.

For å lykkes med dette utvikler vi tjenester som gjør det mulig både å etterspørre dokumenter fra eksterne aktører, samt å samordne arkivene. Integrasjoner og kunstig intelligens står sentralt i pilotprosjektene som skal være ferdig sommeren 2019.

Du kan lese mer om arbeidet med modernisering av byggesaksprosessen i denne artikkelen, skrevet av KS.