Digitalt eiendomsarkiv i Narvik

Foto: Thomas Huxley

I visjonen ønsker kommunen å gjøre arkivene digitalt tilgjengelige, for at prosesser rettet mot kommunens innbyggere kan forenkles og forbedres.

Informasjonsnivået vil bli bedre og høyere, noe som igjen sikrer at man kan treffe raskere og bedre beslutninger i den offentlige saksbehandlingen.

Det historiske materiellet i kommunens byggesaks-, oppmålings- og landbruksarkiv er stadig i bruk i forbindelse med nybygg, tilbygg, fradeling m.m. Arkivet benyttes også i forbindelse med eiendomsopplysninger til Infoland. Ved at alt det historiske arkivmateriellet blir digitalisert, letter det arbeidet med å lete fram de dokumentene man er på jakt etter. Feilarkivering vil ikke lenger være en problemstilling.

Det digitaliserte materialet skal ha samme informasjonsverdi som dagens papirarkiv for interne og eksterne brukere, men være lettere tilgjengelig og ha enklere og mer fleksibel gjenfinning.

Geomatikk takker for oppdraget, og ser frem til å oppfylle visjonen for prosjektet.

Les mer om våre digitaliseringstjenester.