Nye Kinn kommune digitaliserer med oss på laget!

Kannesteinen rock in Nordfjord, Norway

Vågsøy og Flora kommune har blitt til én – Kinn kommune med en skilt kommunegrense, som gjør at kommunen ønsker å tenke nytt og innovativt for å samarbeide effektivt. Ett av målene er å få et samlet eiendomsarkiv for å effektivisere saksbehandlingen i den nye kommunen.  

For effektivt å kunne saksbehandle i den nye kommunen må dagens delvis papirbaserte eiendomsarkiver til begge de gamle kommunene digitaliseres og tilgjengeliggjøres på en ny plattform. Det er over 240 hyllemeter med papirarkiv som skal skannes, delvis ryddes og digitaliseres – det er nesten én million ark.  

Digitaliseringen skal gjøre eldre papirarkiver lettere tilgjengelig både for arkivarer, saksbehandlere og for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette gir flere gevinster for Kinn kommune – reduksjon av arbeidstimer på arkivsøk og gjenfinning av dokumentasjon, samfunnsøkonomiske gevinster med nye rutiner og primært elektronisk distribusjon av dokumentkopier, og i tillegg en betydelig miljøgevinst 

Vi i Geomatikk er stolte over å ha blitt tildelt prosjektet, med oppstart nå til sommeren! 

Arkivene som skal digitaliseres består av byggesakeroppmålingssaker, delesaker, kart og tilsynssaker, i tillegg til opsjon på landbrukssaker. Dokumentene skal innen slutten av sommeren 2021 skannes og tilgjengeliggjøres i vårt digitale arkivsystem GeoDoc, og videre presenteres for publikum i vår publikumsløsning,  doctorg.

Les også hva nettstedet Måløy24 skriver om prosjektet her.

Les mer og ta kontakt for en uforpliktende prat om skanning av dokumentarkiv i din virksomhet!