Nyeste versjon av publikumsløsningen doctorg

Publikumsløsning doctorg

Hvor mye tid bruker kommunen på henvendelser fra innbyggerne knyttet til tekniske saker?

Kunne noen av disse henvendelsene blitt løst med at innbyggerne selv skaffet seg den informasjonen de trengte?

Vi i Geomatikk mener; ja det kan de.

Hvordan, spør du?

Alle våre kunder av GeoDoc vil kunne benytte vår innbyggerportal doctorg.

doctorg er koblet opp mot Matrikkelen og innbyggeren kan logge seg på med ID-porten og få opp alle dokumenter som ligger i GeoDoc og er knyttet til innbyggerens eiendommer.

Her kan innbyggeren selv lese og laste ned de dokumentene vedkommende trenger. Er dokumentene skjermet og dermed merket som unntatt offentlighet, blir man automatisk sendt til et skjema for innsynsforespørsel.

Desto mer data kommunen har lagret i GeoDoc, desto mer komplett blir dokumentarkivet og jo færre forespørsler går til kommunen.

Et GeoDoc der man har samlet både historiske baser og løpende data fra produksjonsbasen, i tillegg til skannet materiale, vil gi et komplett dokumentarkiv for en innbygger. Behovet for kontakt med kommunen for å få tilgang til dokumentene vil dermed reduseres til et minimum.

Aller nyeste versjon av doctorg har nå støtte for responsivt design og kan benyttes på desktop, mobil og nettbrett.

Ta kontakt for en demo!

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no