Orkland kommune samler historiske arkiver i GeoDoc

Landskapsbilde - solnedgang i Orkland

Orkland kommune fikk etablert GeoDoc i forbindelse med kommunereformen i 2020. Gamle Snillfjord kommune ble delt i tre, og en tredjedel ble en del av nye Orkland. Dette GeoDocet inneholdt både skannet materiale og materiale fra historisk arkivbase fra gamle Snillfjord.

Etter å ha brukt GeoDoc i over et år, har kommunen nå begynt å komplettere GeoDoc med blant annet skannet materiale fra de tre tidligere kommunene Orkdal, Meldal og Agdenes.

Både historiske baser fra sakssystemet og tidligere skannet papirarkiv fra de gamle kommunene blir nå sammenstilt. Ved import av digitalt materiale til GeoDoc blir alle dokumenter konvertert til PDF/A, metadata gjennomgått og vasket, samt at alle dokumenter blir tilført dokumentkategorier ved hjelp av maskinlæringsmodeller.

På denne måten får den nye kommunen samlet alle sine historiske eiendomsdokumenter på ett sted med felles struktur og merking.

GoDoc – ett sted å søke, ett sted å integrere.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan GeoDoc kan nyttiggjøres i din kommune!

 

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no