Øvre Eiker kartlegger arkivene

Foto: Svein Roger Reberg.

 

Øvre Eiker kommune har valgt å gjennomføre en analyse av sine tekniske arkiver i forkant av digitalisering.

 

Kunden skriver:

Arkivanalysen har gitt oss kunnskap om arkivenes innhold og struktur. I tillegg har vi fått veiledning om hvilken strategi vi bør velge for digitalisering av arkivene i henhold til kommunens målsetning. Prosessen var også nyttig med hensyn til å øke fokuset på papirarkivene og øke bevisstheten på hva vi har behov for å ha digitalt tilgjengelig og ikke. Vi opplevde samarbeidet med Geomatikk IKT som meget godt.

 

 

Kontakt Øvre Eiker Kommune
Trine Bryn Jensen
Telefon: 48 28 40 23
E-post: trine-b.jensen@ovre-eiker.kommune.no

 

Les mer om arkivanalyse.