Råde kommune digitaliserer sine eiendomsarkiver 

Saltholmen råde kommune. Råde kommune digitaliserer eiendoms arkivene

I vår gikk Råde kommune ut på anbud for å rydde og digitalisere ca. 120 hyllemeter med papirarkiv. Vi i Geomatikk er stolte av å ha blitt valgt som leverandør til å hjelpe kommunen med å samle og rydde arkivene, slik at de enklere kan finne og dele!  

Råde kommune har som visjon å gi det beste tilbudet til sine innbyggere ved å forenkle tilgjengeligheten på informasjon. Nå - ved å digitalisere eiendomsarkivet, kan prosesser rettet mot kommunens innbyggere forenkles og forbedres. Bedre tilgang på digitaliserte arkiv vil sikre raskere og mer presise beslutninger i den offentlige saksbehandlingen. Resultatet av digitaliseringen skal både ivareta og kvalitetsheve informasjonsverdien til dagens papirarkiv, samt gjøre arkivmaterialet mer tilgjengelig med mer fleksible muligheter for gjenbruk! 

Råde kommune har en rask oppstart og det skannede materialet vil være ferdigstilt allerede før jul 2020! 

 

Les mer og ta kontakt for en uforpliktende prat om skanning av dokumentarkiv i din virksomhet!