Runar forklarer arkivanalyse!

Arkivanalyse med Runar Walderhaug

I videoen under forklarer vår rådgiver Runar Walderhaug hvordan vi ved hjelp av en arkivanalyse kan bistå din virksomhet med å kartlegge arkivlandskapet, slik at man lettere kan nå målene som er satt for arkivet!

For deg som vurderer å samle dokument- og papirarkivet for digitalisering, kan det være en fordel å følge en erfaringsbasert prosess som sikrer måloppnåelse. Vi hjelper deg med å avdekke hva arkivlandskapet består av, og hvilke deler som med fordel kan digitaliseres og hvordan for å nå målet om økt effektivitet og selvbetjening!

Les mer om arkivanalyse og hvordan vi kan hjelpe deg med å kartlegge dine arkiver, eller ta kontakt for å booke et møte.

Runar Walderhaug
Rådgiver, arkiv og digitalisering
Runar.Walderhaug@geomatikk-ikt.no
Tlf: +47 906 41 188