Samle historiske baser i GeoDoc

Dame ser på et digitalt arkiv i braArkiv grensesnitt

Ved å samle all historisk data på ett sted, både skannet papirarkiv og elektronisk skapte arkiver, kan en oppnå store effektiviseringsgevinster;

  • Bedre oversikt
  • Lettere gjenfinning
  • Bedre integrasjoner mot andre systemer
  • Lik strukturering
  • Mer komplette selvbetjeningsløsninger
  • Spart tid til medarbeidere som da kan gjøre andre oppgaver

GeoDoc er godt egnet til å ta imot ulike historiske baser, og vi kan også bistå med automatisk kvalitetsheving av arkivene ved hjelp av maskinlæringsmodeller. Dette for å oppnå enhetlig struktur og benevning, og dermed sikre alt i ett søk fra en og samme plattform, uavhengig av opprinnelig kilde og struktur.

Ved hjelp av vår løsning docAI, som blant annet benytter maskinlæring, blir basene ryddet, strukturert og kategorisert slik at all data fremstår likt i GeoDoc, uavhengig av opprinnelig kilde. På denne måten forenkles jobben for en saksbehandler, da denne får kun én kilde å søke i for historiske data, og kan være sikker på å få et komplett resultat kun ved ett søk. Kobler man også på vår innsyns- og selvbetjeningsløsning for innbyggerne, doctorg, vil man ytterligere forenkle hverdagen for den ansatte i kommunen ved å gjøre publikum selvbetjent.

I løpet av 2020 starter også mange kommuner med å hente data fra produksjonsbaser; Det vil si at man løpende får kopiert avsluttede saker og dokumenter fra produksjonsbasen direkte til GeoDoc, uten å slette eller flytte filene. Vi rydder og kategoriserer dokumentene automatisk gjennom docAI og kopierer de rett inn i GeoDoc.

√ Ett sted å søke
√ Ett sted å integrere
√ En komplett samling av data for innsyn
√ Frigjøring av ressurser
√ Innsparing av tid

Vi i Geomatikk ønsker altså å sikre en verdiøkning av arkivene ved å samle både produksjons-, historisk- og digitaliserte arkiver, dette for å forenkle tilgang og bruk av informasjonen. Dokumenter blir automatisk kategorisert og skjermet ved behov for å oppnå et komplett eiendomsarkiv. Slik kan kommunen sitte igjen med en helhetlig løsning internt, og samtidig enklere dele arkivene med næringsliv eller innbyggere via vår selvbetjente innsynsløsning. GeoDoc lar seg også enkelt integrere mot andre systemer, samt at innholdet kan tilgjengeliggjøres ved bruk av API til f.eks. KS, Altinn eller andre partnere.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan GeoDoc kan bli din virksomhets komplette base for eiendomsarkiver eller andre etterspurte objektbaserte arkiver.

Portrettbilde av mann

Kåre Lars Brun-Blåbærvik
Key Account Manager – GeoDoc
950 89 464
Kare-Lars.Brun-Blabarvik@geomatikk-ikt.no