Skanning av byggetegninger for borettslag

Skanning av byggetegninger for borettslag

I februar 2019 mottok vi en henvendelse fra Øvre Silkestrå Borettslag som ønsket hjelp til å digitalisere tegninger av borettslagets bygninger. De ønsket tegningene tilgjengelig digitalt slik at de enkelt kunne bistå beboere og entreprenører ved behov.

Etter å ha avklart nærmere hvilket omfang og forfatning byggetegningene var i, leverte vi et tilbud som borettslaget aksepterte. Tegningene ble sendt opp til Trondheim via post og plassert på et eget område på vårt digitaliseringssenter.

Tegningene ble skannet med en oppløsning på 300 dpi og lagret i en mappestruktur med egne navn per tegning slik at det i etterkant er enkelt å skille de fra hverandre og finne den tegningen man leter etter.

Etter endt skanning fikk borettslaget tilgang til et eget område på vår ftp-server for nedlastning av sine tegninger, og det fysiske materialet ble sendt tilbake slik at borettslaget kan bevare de originale tegningene. Borettslaget har deretter valgt å legge de digitale byggetegningene i en dropbox tilgjengelig fra borettslagets nettsider; http://ovresilkestra.no/0489/praktisk-informasjon-fra-a-a/byggetegninger.

For å sikre at tegningene fremdeles var tilgjengelige for beboerne i borettslaget underveis i skanningsprosessen, til tross for at de fysiske tegningene befant seg i våre lokaler i Trondheim, anvendte vi vår etterspurt-tjeneste.  Når en beboer trengte tegninger av sin leilighet, for eksempel i forbindelse med oppussing, mottok vi en henvendelse per e-post fra borettslaget om gjeldende tegning. Denne ble da umiddelbart skannet og gjort digitalt tilgjengelig for nedlastning fra ftp-serveren. På denne måten kunne borettslaget få raskt tilgang på dokumentene, til tross for at alle tegningene ikke var ferdige og tilgjengeliggjort.

 Et alternativ til å skanne til mappestruktur og tilgjengeliggjøre via for eksempel dropbox, er å skanne filene rett inn i vår digitale arkivløsning for arkivering og søk derfra.

Har din virksomhet papirbaserte dokumenter som med fordel kunne vært gjort digitalt tilgjengelige?


Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktperson Digitalisering Geomatikk
Kjersti Børseth
Teamleder Digitalisering
+47 902 51 524
Kjersti.Borseth@geomatikk-ikt.no