Geomatikk IKT – digitaliseringslokaler

Skanningsmedarbeidere som sitter på sine arbeidsstasjoner