Digitaliseringssenteret – Geomatikk IKT

Skanningslokale, skanning