Digitalisering i Stavanger kommune

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavanger_fremtidensbyer_bokstaver.jpg

Stavanger kommune valgte i november 2015 Geomatikk som leverandør for digitalisering av 600 hyllemeter eiendomsarkiv.

Kommunen sier i begrunnelsen for valget bl.a.: «Geomatikk er vurdert som beste tilbyder. De er billigst og er best på kriteriet Kvalitet og Integrasjoner. De gjør det best av samtlige tilbud, vurderes derfor av oppdragsgiver som det mest økonomisk fordelaktige tilbudet.»

Les mer om våre digitaliseringstjenester.