Studentprosjekt med bruk av kunstig intelligens (AI)

​Vi i Geomatikk IKT utvikler løsninger for å verdiøke kundenes arkivmateriale ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. Med denne teknologien kan vi for eksempel kategorisere dokumenter,  finne sensitiv informasjon og automatisk gradere dokumenter.

​For å lettere finne igjen informasjon i arkivet er det viktig at dokumentene er kategorisert – i f.eks. søknad, vedtak, tegning etc. Kategorisering har tidligere vært en manuell og tidkrevende operasjon, og er typisk et område hvor automatisering kan gi stor effekt. Vi har de siste årene bygd opp mye kompetanse innenfor maskinlæring, og dette har vi gjort i samarbeid med studenter fra NTNU. Med våre gode erfaringer så langt har vi i 2019 videreført dette samarbeidet innenfor temaet maskinlæring.

Rolv-Arild, Joakim og August går sisteåret på Dataingeniør-studiet ved NTNU, og skriver nå sin bacheloroppgave i samarbeid med oss. Studentene har kommet veldig godt i gang og jobber med flere ulike teknologier og strategier – som så langt ser ut til å gi spennende resultater!

Studentene uttaler:

«Denne oppgaven er interessant fordi det ikke er mange som har gjort dette før. Vi får tatt i bruk alt vi har lært av metoder og lærer stadig noe nytt!»