Studentprosjekt med bruk av maskinlæring

Oppstilt bilde av studenter og daglig leder

Vi i Geomatikk utvikler blant annet løsninger for å verdiøke våre kunders arkivmateriale ved hjelp av maskinlæring. Dette er et område vi har jobbet med i flere år og har kommet langt – spesielt innenfor automatisk kategorisering og rekategorisering av dokumenter.

Et annet viktig område vi også jobber med, er det å kunne fange opp sensitiv informasjon i arkivmaterialet.  Også i år har vi et samarbeid med NTNU innenfor maskinlæringsområdet. Tre studenter fra Dataingeniør-studiet har kommet godt i gang med å skrive sin bacheloroppgave her hos oss og vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Aleksander, Herman og Lars i månedene fremover.  

Vi spurte gutta om hva de synes om oppgaven de er i ferd med å bryne seg på:
«Denne oppgaven er veldig interessant for oss og det var ingen tvil om at det var denne vi skulle velge. Problemstillingen i seg selv finnes det lite tilgjengelig forskning på og er veldig spennende! Og ikke minst utfordrende.»