Vellykket pilotprosjekt med Larvik – Nå står Lardal sine arkivbaser for tur!

 

For litt under et år siden publiserte vi en artikkel om vårt pilotprosjekt med kategorisering av dokumenter ved hjelp av kunstig intelligens for Larvik kommune, hvor det i samarbeid med KS ble laget en video om prosjektets oppstart. Videoen ble blant annet vist under vår deltakelse på eKommune-konferansen 2018.

Hensikten med prosjektet var å forenkle søk og gjenfinning av eiendomsrelatert arkivmateriale fra ulike arkivkilder, og vi har nå via Geointegrasjon utført et uttrekk av dokumenter fra Larviks historiske sak/arkiv-base. Deretter har vi gjennomført en automatisk kategorisering av dokumentene i henhold til Larviks nåværende standard for struktur og kategorisering. Vi har dermed samlet alt materialet i GeoDoc, uavhengig av kilde og opprinnelse, og kategorisert og merket alt på en enhetlig måte – dette for å sikre alt i ett søk.

Larvik kommune sier at de allerede har gevinst av det som nå er samlet og gjort tilgjengelig i GeoDoc. De finner enklere de etterspurte dokumentene nå enn når de måtte søke i ulike kilder, og har nå ett arkiv mindre å lete igjennom for å finne etterspurte dokumenter. Nå er planen videre at flere brukere hos Larvik kommune skal få teste bruken av det nye arkivet over en periode. Dette for å kvalitetssikre og eventuelt avdekke forbedringer.

Som følge av kommunesammenslåingen er også Lardal nå en del av Nye Larvik kommune. På bakgrunn av dette skal det gjennomføres en tilsvarende import av dokumenter fra Lardals historiske sak/arkiv-base, og tilsvarende kategorisering ved hjelp av kunstig intelligens basert på samme oppsett som for Larvik. Dette regner vi med skal være utført og kvalitetssikret innen utgangen av september.

Les hva kommunen selv skriver om prosjektet i denne artikkelen: https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/aktuelt/naa-er-eiendomsarkivet-heldigitalt/ og hva KS og Kommunespeilet skriver i denne artikkelen: https://www.ks.no/kommunespeilet/forskning-og-innovasjon/tok-i-bruk-maskinlaring-for-a-digitalisere-arkivet/

Eller se oppfølgingsvideoen vi har laget: https://geomatikk.no/maskinlaering-har-gitt-larvik-kommune-ett-sted-a-soke/

Vi takker Nye Larvik kommune for det gode samarbeidet så langt og ser frem til å fortsette prosjektet!

Vi vil også delta på eKommune-konferansen 2019 hvor vi vil stå på stand, så kom gjerne bort for en uforpliktende prat om prosjektet.