Vi bistår NGI med skanning av leveransearkivet

Stock photo - arkivhyller

Etter sommeren skal om lag 18 500 rapporter og 17 000 tegninger som daterer seg fra 1953 og til dags dato digitaliseres for Norges Geotekniske Institutt (NGI). Dette er et leveransearkiv som brukes ukentlig og NGI har et fortløpende behov for å finne og gjenbruke materiale fra arkivet. Det er derfor besluttet at leveransearkivet skal skannes og gjøres digitalt tilgjengelig i sin helhet.

Rapporter og tegninger er organisert per prosjekt og NGI har allerede registrerte metadata for alle prosjektene i sine digitale journaler. Nå skal disse arkivreferansene linkes til skannende sider av papiroriginalene. Rapportene har blitt til over flere tiår og tegningene kan komme i alle former og fasonger. Sammen skal vi sikre at dokumentasjonen tilgjengeliggjøres og lagres på en sikker måte som unngår forringelse av arkivinformasjonen.

Før henting av papirarkivet og transport til våre lokaler, vil vi forberede og sende etiketter med strekkoder som NGI vil bruke til merking av papiroriginalene.

I forbindelse med skanningsprosessen tilbyr vi prioritert skanning på bestilling for å sikre at NGI til enhver tid har tilgang på utvalgte rapporter og tegninger ved behov.

Etter digitalisering skal papirarkivet mellomlagres hos oss inntil NGI har besluttet om de ønsker å beholde papiroriginalene for fjernlagring eller om disse skal sikkerhetsmakuleres.

De digitale filene leveres i PDF/A og gjøres fortløpende tilgjengelig for rask og effektiv digital nedlasting og kvalitetssikring før overføring til NGIs arkivsystem.

Vi er glade for at NGI valgte oss som samarbeidspartner i denne prosessen og gleder oss til å komme i gang med prosjektet!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om digitalisering av papirarkiver.

 


Geir Harbak

Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no