Møt Maria: Kundeansvarlig i nordvest

Dame foran PC-skjerm - kundeansvarlig

Vår kundeansvarlig Maria Nordås er tilbake fra mammapermisjon og vi tok en prat med henne for å høre mer om arbeidshverdagen og tilbakekomsten fra permisjon.

Bergenseren Maria har egentlig bakgrunn fra samfunnsøkonomi, og skulle selvsagt aldri flytte til Østlandet.

«Jeg fikk meg kjæreste som flyttet til Østlandet, og som den bergenseren jeg er skulle jeg aldri flytte til Østlandet. Men så ble det Østlandet likevel og planen var å ta master i samfunnsøkonomi der.»

Det ble ikke noe av master for Maria, et vikariat på 6 måneder ble til faststilling og endring i planene, tilfeldigvis i samme selskap som sin mor.

«Jeg søkte på litt forskjellige stillinger, og så dukket det opp en jobb gjennom et bemanningsbyrå som virket interessant, men jeg visste ikke da hvilket selskap det var. Uten at jeg visste det så hadde jeg søkt i selskapet som min mor jobbet i.»

Maria begynte nemlig som saksbehandler på gravemeldingsmottaket på Økern hos oss i Geomatikk i 2014.

«Mamma jobbet i administrasjonen i selskapet og satt ikke i gravmeldingstjenesten. Hun plukket ikke opp at det var samme jobben eller samme selskapet.»

En fremoverlent arbeidsgiver med varierte oppgaver

Maria var i utgangspunktet midlertidig ansatt for et halvt år, men fikk etter hvert fast stilling i Geomatikk. Etter dette har ikke tiden stått stille og nye utfordringer har kommet på løpende bånd, noe Maria har satt stor pris på. Da Geomatikk etablerte et eget selskap i Finland var Maria involvert i etableringen av kundemottaket der.

«Så begynte jeg å få litt ekstra oppgaver. Jeg fikk være med på opplæring og fikk etter hvert ansvar for det. Jeg ble også stedfortreder for hun som har gruppelederrollen i sør/øst. Så endte det opp med at jeg dermed kom inn på Finland-prosjektet. Jeg fikk være med å bygge opp gravemeldingsmottaket i Finland, og det ble mye reising fram og tilbake til Helsinki når det stod på.»

En variert arbeidshverdag med stadig nye utfordringer passer Maria godt.

«Det har vært veldig kjekt å jobbe i et selskap som det har vært så mye endringer i, og som hele tiden er så framoverlente. Jeg har alltid tenkt at det å ha en veldig lite varierende hverdag ikke er noe som nødvendigvis appellerer. Derfor passer arbeidshverdagen i Geomatikk meg veldig godt.»

Hjemkomst til Bergen som kundeansvarlig for nordvest

I 2018 fikk Maria endelig muligheten til å flytte tilbake til Bergen, og tok over som kundeansvarlig for Geomatikks gravemeldingstjeneste i nordvest. Som kundeansvarlig har Maria ansvar for kundeporteføljen av netteiere og kommuner fra vest til nord som i dag teller om lag 70 kunder. Arbeidshverdagen består i hovedsak av å være kontaktpunkt og følge opp de ulike kundene i bruken av våre løsninger og tjenester for gravemelding og offentlig søknad. En naturlig del av dette er også å utøve salgsstøtte innad i markedsavdelingen i forbindelse med signering av nye kunder.

«Vi kundeansvarlige er med i salgsmøter for at den potensielle kunden skal få et fjes på hvem som vil være deres kontaktpunkt i Geomatikk, i tillegg til at vi kjører demoer og viser frem løsningene våre.»

Når kontrakten er signert overtar Maria som kundeansvarlig stafettpinnen og gjennomfører oppstartsmøter med kunden for å bli enige om rutiner og oppfølging, samt setter opp de aktuelle tjenestene. I tillegg gjennomføres det jevnlige status- og informasjonsmøter, og ulike kundeforum mot netteiere, kommuner og entreprenører som benytter seg av de ulike løsningene vi i Geomatikk leverer.

Som representant for kunder og brukere sitter Maria også tett på utviklingen av de ulike løsningene og tjenestene.

«I rollen som kundeansvarlig sitter man tett på de ulike kundene og brukerne av tjenestene, og mottar dermed mange gode innspill og tilbakemeldinger. Basert på innspill fra kunder gjennomføres det jevnlig tverrfaglige møter internt i Geomatikk. Det settes opp utviklingsplaner for løsningene våre basert på de ulike tilbakemeldingene.»

Svangerskap og korona = mindre reising

Maria har nettopp kommet tilbake fra en åtte måneders mammapermisjon og arbeidshverdagen ble naturlig nok litt annerledes med en ny sjef i huset. Som kundeansvarlig er det mye kundemøter og dermed en del reisedøgn i løpet av et normalt år. Når Maria ble gravid fikk hun klar beskjed av jordmoren om at hun ikke kunne regne med å ha like mange reisedøgn som vanlig underveis i svangerskapet. Dette løste seg imidlertid med koronapandemien når fysiske kundemøter uansett ble erstattet av digitale, noe som har gjort småbarnsperioden litt enklere for Maria.

«Men så kom jo korona da, og da ble jeg jo satt på hjemmekontor. Jeg hadde en tur til Ålesund 3.mars 2020. Det var siste reisen og siste fysiske kundemøte. Vi får se hvordan ting blir etter hvert, men nå når korona har pågått såpass lenge og hjemmekontor og digitale møter er løsningen, ser både vi og kundegruppen at det er veldig mye som kan løses i digitale plattformer. For meg er ikke denne bekymringen nødvendigvis så stor, fordi det vil naturlig bli slik at tidligere fysiske møter nå i større grad kan skje over digitale plattformer. Da virker det ikke så skremmende å være småbarnsmor i en slik stilling.»

Med fleksibel arbeidstid og ulike goder som ammefri opplever Maria at det å være småbarnsmor fint lar seg kombinere med stillingen som kundeansvarlig i Geomatikk.

«Så nå er vel egentlig fokuset mitt å bare få en ny hverdag med en ny sjef i hus og mindre søvn til å gå opp. Da hjelper det veldig at man har disse godene med ammefri for eksempel, i tillegg til litt fleksibel arbeidstid. Sånn sett så passer det meg perfekt og ha den fleksibiliteten i rollen jeg sitter i.»

Yrkesskadet og viktig samfunnsoppdrag 

Som ansatt i Geomatikk må man regne med å bli litt yrkesskadet, og man går sjelden forbi en anleggsplass uten å føle på behovet for å ta en nærmere titt.

«Det som er litt artig med fagfeltet er jo at alle vi som jobber i Geomatikk har blitt litt yrkesskadet med årene. Når du går ute langs veien og ser spraymerker på bakken, så kommer det fort en kommentar om at “her har jobben min vært!». Når jeg går rundt med tantebarna mine for eksempel så sier de ofte “å, tante her har du vært og jobbet”. Det samme skjer hvis jeg er ute og reiser med kolleger, hvis vi ser en anleggsplass må vi alltid stoppe opp for å se hvordan de håndterer kablene for eksempel.»

Maria trekker også frem det viktige samfunnsoppdraget vi ivaretar som en av faktorene som gjør det ekstra interessant å jobbe i Geomatikk. Betydningen av å beskytte nedgravd infrastruktur har blitt ekstra synlig i disse pandemi- og hjemmekontortider.

«Selvfølgelig må noen ivareta infrastrukturen i bakken. Hvis Haukeland sykehus for eksempel hadde stått uten strøm i en pandemi, det hadde vært krise.»

Gode utviklingsmuligheter og en trygg arbeidsplass

Som en person som verdsetter endring og personlig utvikling er Maria glad for de mulighetene hun har fått som ansatt i Geomatikk.

«Jeg er en person som trenger endring og utvikling, og det har jeg virkelig fått. Jeg har fått lov til å bryne meg på flere ting og fått nye ansvarsområder i løpet av årene. I Geomatikk føler man at man blir sett og involvert.»

I tillegg opplever Maria Geomatikk som en trygg arbeidsplass hvor man får venner for livet.

«Jeg føler at jeg har gode kolleger som jeg stoler på og som jeg kan støtte meg på. Geomatikk oppleves som en trygg arbeidsplass, med et veldig bra miljø både faglig og sosialt. Jeg har jo fått venner for livet gjennom Geomatikk. Alle er jo ikke her lengre i dag, men det er flere som jeg begynte sammen med i Oslo i 2014 som jeg fortsatt holder kontakten med. Vi har for eksempel vært på turer sammen og slikt. Og de har vært og besøkt meg i Bergen. Det er hyggelig.»