Møt Vidar – Fagansvarlig for kabelpåvisning

Mann med hjelm som peker på anleggsområde

Vidar Roaldset Johnsen startet sin karriere i Televerket i 1986. Her begynte han som «flisegutt», hjelpegutt for landmålere, før han etter hvert ble landmåler selv. I dag er han Fagansvarlig for kabelpåvisning i vår avdeling Teknologi og Prosess, og har blant annet ansvar for opplæring, sertifisering og kompetanseheving av feltteknikere i Geomatikk. I tillegg er han ansvarlig for at Geomatikk til enhver tid følger med i den teknologiske utviklingen innenfor fagområdet.  

Fra flisegutt til landmåler 

Etter opplæring på Teleskolen i Grimstad i 1987, ble Vidar landmåler i Televerket og var på den tiden eneste landmåler i område Nord. 

«Televerket i Oslo-området og kartverket som jeg tilhørte, ble i 1987 delt inn i fem geografiske områder, der jeg var eneste landmåler som ble med til område Nord. Det ble en bratt læringskurve for meg som nylig opplært landmåler, men det var veldig gøy å få så mye ansvar. Da reiste jeg rundt og målte inn traseer, beregnet observasjonene i systemet Teleland, og plottet ut traseene på kart. Den gang var det fortsatt manuelle kart.» 

Samme år tok Vidar også kurs i Kabelsøking for Instruktører, der man var underlagt krav om opplæring av andre i etterkant. Vidar var blant annet med på opplæring av flere ti-talls montører i Televerket med fokus på kabelutvelgelse. 

«Kabelutvelgelse betyr å påvise riktig kabel i grøft/brønn før for eksempel kapping av kabel. Jeg utførte også mange slike oppdrag selv. Dette synes jeg var veldig gøy og spennende, i slike tilfeller er det jo viktig at man velger riktig kabel.» 

INKA-prosjektet – konvertering av infrastruktur  

Geomatikk ble etablert som eget selskap i 1996 under navnet Telenor INKA AS, for å markedsrette den kompetansen man hadde bygget opp i tilknytning til digitalisering av ledningsnettet. Vidar ble med i INKA-prosjektet som gikk ut på å konvertere all infrastruktur inn til informasjonssystemet INKA, som var forløperen til dagens NIMS.   

«Jeg hadde blant annet som ansvar å laste inn alle landmålte filer i hele Oslo-området i systemet. Det var flere tusen filer, og bare dette tok mange måneder å gjennomføre kan jeg huske. Ellers var jeg også med på å utføre manuell digitalisering av kart på digitaliseringsbord. Dette var veldig morsomt og lærerikt. Inka-prosjektet tok flere år.» 

Aktiv bowlingspiller og ivrig medlem av Klanen 

I dag bor Vidar på Borgen i Ullensaker kommune, sammen med kona Bente og guttene Marius og Bastian. Familien tilbringer gjerne tid på hytta i Noresund. 

«Roen finner jeg med en god øl eller et glass vin i hånden foran peisen i grillhytta vår. Ellers lager jeg gjerne mat. Alt blir ekstra hyggelig med noen gode venner. Jeg gleder med til Koronaen slipper taket, slik at man får tatt opp det igjen.» 

Vidar har spilt aktivt bowling siden 80-tallet og trente på det meste 4-6 dager i uka. Nå blir det lite turneringer, men ligaspill i en lokal liga i Oslo.  

«Ellers er jeg veldig interessert i fotball, der Vålerenga er laget mitt. Jeg har vært medlem av Klanen i over 20 år. I England er det Liverpool som gjelder.» 

Når han ikke er på hytta, spiller bowling eller følger favorittlagenes fotballkamper, liker Vidar å engasjere seg i lokalmiljøet. Han sitter som leder i Borgen Vel, som styremedlem i FAU på skolen til begge guttene og i styrer til diverse idrettsklubber. 

Fagansvarlig for kabelpåvisning 

I dag jobber Vidar som Fagansvarlig for kabelpåvisning hos oss i Geomatikk, hvor han blant annet har ansvar for opplæring av nyansatte og videreutvikling av eksisterende feltteknikere. I tillegg er han både innkjøpsanasvarlig og revisjonsleder. Vidar har også ansvar for at innrapporterte hendelser og avvik i felt blir videresendt og behandlet av saksbehandlere. Videre bidrar han i skadeteamet vårt ved store skadesaker, og er ofte Geomatikk sin representant ved skadesaker som går videre til forliksråd og rettssystemet.  

«Det er veldig interessant å jobbe med. Man blir etter hvert flinkere til å skjønne hva som er viktig i skadesaker, og hva Geomatikk bør ha fokus på slik at vi stiller bedre i eventuelle tvistesaker. Det er spennende å sitte i en rettssal å høre argumenter fra både advokater, dommere og fagfolk.» 

Vidar deltok også mye under etableringen av Geomatikk i Sverige i 2012-2013 og i Finland i 2016-2017, hvor han naturlig nok hadde ansvar for påvisningsdelen av nyetableringene.  

«Dette var noe jeg likte veldig godt, og savner mye. Det var veldig nyttig å jobbe i faglige team på tvers av landegrensene, og vi har fortsatt mye å lære av hverandre.»  

Spennende teknologiutvikling og ulike arbeidsoppgaver 

Vidar trives godt med opplæring og det å få jobbe tett på feltteknikerne og Bestillere i felt.  

Vidar forteller at feltteknikere har fast oppfølging med sin leder 1-2 ganger pr. år. I tillegg har Vidar som fagansvarlig ofte egen oppfølging i løpet av de første månedene etter at feltteknikerne har begynt å påvise på egen hånd. Dette for å avdekke om det er behov for mer opplæring i deler av faget.  

«En Feltteknikers jobb med både påvisning og innmåling er veldig spennende. Det har etter hvert blitt mange forskjellige arbeidsoppgaver for Feltteknikerne, og det er virkelig gøy. Jeg var på en påvisning nylig der Bestilleren var en veldig nysgjerrig person som jobbet med å legge kabler og kunne en del om det, men visste lite om kabelsøking. Jeg øste ut om faget og han ble imponert over alt det vi i Geomatikk kunne. Han ble også imponert over utstyret vi har. Det er morsomt når Bestillere opplever oss som profesjonelle. Det er slik det skal være, og det er moro for oss som jobber ute.»

Videre trekker Vidar frem den rivende teknologiutviklingen som en av årsakene til at han trives så godt innen dette fagområdet.  

«Geomatikk er langt fremme når det gjelder teknologi, og må også være det for å hele tiden være best på det vi driver med. Jeg har vært med på en del demoer av utstyr i alle år, der det de siste årene har blitt mer og mer Georadar (GPR). Det er spennende å se under bakken, men det er ikke som et fotografi. Det er fortsatt data som må tolkes av en tekniker – spennende saker.» 

Vidar forteller videre at det for tiden jobbes en god del med å måle inn spraymerkene under en påvisning, spesielt med tanke på få inn data automatisk mens felttekniker påviser. Dette gjøres ved å linke lytteapparat, nettbrett og GNSS sammen, og det eneste felttekniker trenger å gjøre er å trykke på kabelsøkeren for å «lagre punktet». Systemet skal så skjønne hvilken infrastruktur som påvises. Man er godt i gang med prosjektet som er et samarbeid mellom Geomatikk AS og systemutviklere i Geomatikk IKT.  

«Vi ser også på muligheten til å benytte AR-teknologi (augmented reality) i felt. Det er systemer som er utviklet, og egentlig klare til å tas i bruk, men bør nok tilpasses noe før det kan implementeres helt. Det er veldig spennende å være en del av Geomatikk sine fremtidsrettede prosjekter!» 

Godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger 

Vidar setter stor pris på alle kollegene sine i Geomatikk, og verdsetter en fleksibel arbeidshverdag med opplæring og reising.  

«Det er et så bra og kompetent miljø at det føles nesten å være litt unikt. Videre er det fint at jeg får lov til å styre min egen kalender, det gir meg fleksibilitet og muligheter til å reise uten at det går så mye ut over privatlivet.»