Samordnet kabelpåvisningstjeneste sparte miljøet for mer enn 500 tonn CO2 i 2020

Vi i Geomatikk utfører en landsdekkende kabelpåvisningstjeneste for mer enn 170 netteiere. Samordning sparer miljøet for en betydelig mengde CO2-utslipp hvert år. I tillegg er samordning kostnadsbesparende for både netteierne og den som graver. Samordnet påvisning i felt er også den viktigste bidragsfaktoren til å få redusert antall skader på nedgravd infrastruktur. 

I løpet av 2020 foretok våre feltteknikere over 90.000 utreiser for å påvise nett i felten. Siden vi utfører tjenesten for mer enn 170 netteiere, representerer samordningen en betydelig reduksjon i antall kjørte kilometer. Redusert kjørelengde i 2020 representerer en miljøgevinst tilsvarende 565 tonn CO2.  

Som en del av vår miljøsatsing anskaffet vi også el-varebil til pilotbruk i påvisningsstjenesten i 2020. Med et snitt på rundt 10 000 km per år per sjåfør i Oslo-området, og et tilhørende CO2-utslipp på om lag 120g/km, ser vi et enormt potensiale både miljø- og kostnadsmessig ved å kunne benytte elektriske kjøretøy. Ambisjonen er selvsagt å få flere av våre sjåfører over på el-varebiler etter hvert, men med dette pilotprosjektet vil vi høste erfaringer og avdekke noen praktiske aspekter som må være i orden før den tid.

I tillegg til de miljømessige fordelene ved en samordnet tjeneste, sparer vi entreprenørene for verdifull tid når samme felttekniker utfører jobben for flere netteiere, i stedet for at feltteknikere fra ulike netteiere reiser ut til forskjellige tid.   

Geomatikk har i løpet av de siste årene sørget for en betydelig nedgang i antall graveskader. Erfaringene viser at det oppstår færre skader når en felttekniker har oversikt over de ulike netteiernes infrastruktur, fremfor å kun se «sitt eget nett» slik det var når man påviste nett hver for seg.  

Vi takker for den tilliten som våre kunder gir oss, og vil videreføre vårt arbeid med å tilby en samordnet tjeneste som bidrar til reduserte kostnader, samtidig som vi sparer miljøet for betydelige utslipp. I tillegg vil vi fortsette å bidra til å redusere antall skader på nedgravd infrastruktur, noe som er spesielt viktig i den situasjonen vi nå er inne i, der hver og en av oss er avhengig av stabil strøm- og internettilgang for å få utført våre oppgaver fra hjemmekontoret.