Vel gjennomførte informasjonsmøter med Mørenett

I forrige uke avholdte vi i samarbeid med Mørenett to informasjonsmøter for entreprenører og deres maskinførere. Vi hadde ett møte i Ulsteinvik den 4.mars og ett i Ålesund den 5.mars, hvor hovedtemaet var rutiner og krav til arbeid nær Mørenett sin infrastruktur.  

Fra oss i Geomatikk holdt Marianne Hjelmeland innlegg om kundeportalen og GeoGrav-appen, samt informasjon rundt overtagelse av påvisningstjenesten for Mørenett, Tussa IKT og Tafjord Connect fra 01.03.20. 

Pipelife AS, Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer, holdt et interessant innlegg om rørkapasitet og legging av rør. 

Både vi og Mørenett er veldig fornøyde med gjennomførte møter, med gode spørsmål og innspill fra salen. Tilbakemeldingen fra oppmøtte entreprenører var at slike møter er nyttig og ønskelig fremover også.  

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra deltakerne ønsker vi og Mørenett å invitere til slike informasjonsmøter/fagdager årlig eller annen hvert år fremover, og håper å se deg neste gang!