Geomatikkbil i felt med sau

Geomatikkbil i felt med sau