Bodø kommune har signert avtale med Geomatikk om KGrav

Bodø kommune har signert avtale om koordinering av planer via Geomatikk sitt system – KGrav. Oppstart er 01.04.19.

KGrav er en løsning for koordinering av planer om gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstruksen.

For mer informasjon om hvordan KGrav vil fungere i Bodø kommune kan man lese om her, eller på kommunen sine hjemmesider.