Drammen Kommune Veilys har signert avtale med Geomatikk om utlevering av kart for prosjektering

Avtalen gjelder utlevering av kart for planlegging og prosjektering (PDF/SOSI-format). Det er viktig å bemerke seg at dette gjelder kun for utlevering av Veilys. For utlevering av annen type infrastruktur for Dramme Kommune, slik som VA og Fiber, må man ta direkte kontakt med kommunen som tidligere her. Avtalen trer i kraft 1. mars 2019.

Les mer / bestill kart for planlegging og prosjektering her.