KeyLight – nettinformasjonssystem for gate- og trafikklysnett

Hvordan administrere gate- og trafikklysnettet og sørge for at all nettverksdrift administreres og driftes effektivt?

Nettinformasjonssystemet KeyLight er et skybasert system for kommuner og fylkeskommuner for å administrere og dokumentere gate- og trafikklysnettet. Her får du oversikt over alle relevante nettverksobjekter, deres plasseringer, tilkoblinger og attributtinformasjon. Med KeyLight kan du administrere daglig drift av nettet og daglige oppgaver mer effektivt, og samtidig planlegge fremtidige nettverksinvesteringer for kommende år på en transparent og systematisk måte. KeyLight legger til rette for enkel deling av komplett nettinformasjon med alle involverte parter.

KeyLight inkluderer verktøy og funksjoner for nettverkssøk, fremheving, analyse og rapportering basert på lys, stolper, kabler, gatelysplasseringer og andre posisjoneringer på nettverksobjekter, tilkoblinger og attributtinformasjon. Ved å bruke disse verktøyene kan kommuner og fylkeskommuner overvåke og forstå tilstanden til nettverket og begynne å planlegge fremtidige vedlikeholdsoppgaver mer kostnadseffektivt. I tillegg inkluderer KeyLight nettinformasjonssystem en valgfri arbeidsmodul, og som også kan kobles sammen med forskjellige tredjeparts IT-løsninger for å sikre oppdatert nettinformasjon i ett system.

Investerings- og vedlikeholdsplan i kartvisning

KeyLight legger til rette for et tilstandsstyrt vedlikehold. Brukeren kan lage tilpassede visualiseringer i en kartvisning basert på definerte beregninger. En god måte å overvåke og forstå nettverkets tilstand og fremtidige investeringsbehov på, er å lage en visualisering av alle komponenter som er på slutten av levetiden og som snart må skiftes ut. På denne måten vil man være i stand til å gjøre presise vurderinger og sette inn tiltak der det er behov på et tidlig tidspunkt.

KeyLight gjør det mulig å lage en 5-10-årig investerings- og vedlikeholdsplan for ditt nettverk i en kartvisning. Hvert år har sin egen spesifikke farge i kartet, og komponenter som skal skiftes i år utheves. På denne måten kan du som nettverkseier se fremtidige vedlikeholdsoppgaver og ha tid til å planlegge og allokere nødvendige ressurser. I dette tilfellet brukes installasjonsår og forventet levetid for den aktuelle komponenten for å lage visualisering. Denne metoden kan brukes på alle komponenter som lysenheter, stolper, kabler osv.

For eksempel:
Rød må erstattes i 2025
Gul må erstattes i 2026
Grønn må erstattes i 2027

Hvis det er behov for detaljert informasjon om nettverkskomponentene, som for eksempel lengde på kablene, total effekt av lysenheter, antall stolper og koordinater, kan brukeren eksportere informasjon til en Excel-fil for videre behandling. Kartvisualiseringer er et effektivt verktøy for å gi alle relevante interessenter et raskt helhetsoverblikk, og informasjon eksportert til Excel muliggjør en detaljert kostnadsplanlegging.

Tredjeparts rapporteringsverktøy

KeyLight kan kobles opp mot andre tredjeparts rapporteringsverktøy ved hjelp av integrasjonsfunksjoner. Dette gir muligheten til å kombinere flere forskjellige offentlige og private datakilder, gjøre endringer og forbedre data i tillegg til å opprette spesialiserte og dynamiske rapporter for spesifikke behov.

Med rapporterings- og datamanipulasjonsverktøy er det for eksempel mulig å lage formler for å beregne kostnadseffektivitet og tilbakebetalingstid når eldre lysenheter erstattes med ny teknologi. Dette forbedrer investeringsplanleggingen betydelig og gjør det mulig å sammenligne ulike investeringsscenarier på en enkel måte. Data kan også deles med interessenter som entreprenører og planleggere for å få de til å undersøke og foreslå tiltak for å forbedre nettverksdriften.

Feltappen KeyMobile gir effektiv tilgang i felt

KeyLight sitt nye KeyMobile-grensesnitt gir full operativ støtte for feltarbeid ved at man kan dokumentere alle endringer i nettverket direkte fra felten ved hjelp av en smarttelefon eller nettbrett. Her kan du legge til innmeldte avvik og merke oppgavene som ferdigstilte i felten ved hjelp av mobilappen.

  • Tilgang til oppdaterte data​
  • Visning og oppdatering av nettdata i felt
  • Tilgjengelig på alle moderne smarttelefoner og nettbrett​
  • Tilbyr profesjonell landmålingsstøtte for enkel posisjonering​
  • Gjør hverdagen i felt enklere og mer effektiv

Komponentene og teknologien til gate- og trafikklysnettet er i stadig utvikling og blir stadig mer komplekse. Nye typer komponenter kobles til nettverket, de tekniske egenskapene til komponentene varierer betydelig. Nettverket bør kontinuerlig utvikles og vedlikeholdes effektivt. Nettverksstyring blir mer kompleks med tiden, så hvordan sørger din kommune for at daglig vedlikehold og fremtidige investeringer kan håndteres effektivt?

Ved vedlikehold av gate- og trafikklysnettet kreves et moderne driftsmiljø i dag at nettverksobjekter inkludert plassering, attributter og tilkoblingsinformasjon alltid er tilgjengelig når du arbeider i felt. Denne informasjonstilgjengeligheten legger til rette for et tilstandsstyrt vedlikehold av nettverket, og eliminerer unødvendig tid brukt på å avklare problemer og rette feil. Ved å oppdatere informasjonen i systemet umiddelbart ute i felt, vil man redusere tidsbruk på dokumentasjon og effektivisere deling av oppdatert informasjon mellom interessenter.

KeyMobile møter behovene til et nytt og mer krevende driftsmiljø. Selve brukergrensesnittet fungerer i nettleseren til en mobil enhet, for eksempel en telefon eller et nettbrett, uten separat installerte tillegg. Informasjon om lysnettet er derfor tilgjengelig hvor som helst, og når som helst for alle.

Det mobile brukergrensesnittet fungerer som en betydelig støtte i vedlikeholdsarbeidet, da feltpersonell kan administrere posisjoneringen på nettverksobjekter, attributt- og tilkoblingsinformasjon, samt arbeidsoppgaver på en detaljert måte direkte fra felt.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan din kommune kan administrere og drifte gate- og trafikklysnettet mer effektivt ved hjelp av KeyLight.

Bjørn Solberg
Markedskonsulent
bjorn.solberg@geomatikk.no
Tlf: +47 977 96 286