Lillehammer kommune starter med KGrav 12.04.2019

KGrav er et verktøy for behandling, koordinering og godkjenning av planlagte gravearbeider.

I Lillehammer kommune skal følgende arbeider som berører offentlig regulert, kommunal veigrunn, registreres og koordineres i KGrav:

  • Arbeid som krysser offentlig kommunal vei
  • Arbeid som er over 40 meter.

Ledningseiere har ansvar for å koordinere sine planer, og vegmyndighet godkjenner koordineringen.

Ved feilrettingssituasjoner og arbeid som medfører oppgraving mindre enn 40m, søkes gravetillatelse direkte.

Løyve etter vegloven § 32 gjelder kun kommunalt offentlig vegareal. Traseer som ønskes lagt utenfor kommunalt vegareal, dvs. på privat grunn, i park og friområder, kommunale eiendommer samt riks og fylkesveier, må lednings-/kabel eier(e) innhente nødvendige tillatelser fra eier av grunn samt andre myndigheter.

Mer informasjon om KGrav finner du her.