Møt Maria – Gruppeleder felt i sør/øst

Kollasj med tre bilder av Maria Lorentsen og feltpersonell

Maria Lorentsen begynte sin Geomatikk-karriere allerede i 2011, da hun gikk inn i et vikariat på gravemeldingsmottaket vårt i Arendal. For i overkant av et år siden tok hun over rollen som gruppeleder i felt for gravemelding sør/øst. 

«Gruppeleder felt er en stor oppgave som jeg har veldig respekt for. Det innebærer først og fremst å følge opp alle feltteknikere ute i felt i mitt område og det personalansvaret som følger med, men også samarbeid ut mot kunder, entreprenører og administrasjonen internt.» 

Maria er 33 år og født i Arendal, oppvokst i Asker, men bor i dag i Arendal sammen med samboer og to barn på 9 og 12 år. Mesteparten av tiden går med til logistikk, hus og hjem, jobb, trening og venner. I tillegg er Maria glad i å lage mat, og sier sjelden nei takk til en fest eller hyttetur med familie eller gode venner.  

«Drømmen er å vinne i lotto, så vi kan kjøpe en hytte på fjellet. Min nyeste oppdagelse etter koronatider er kajakkpadling. Jeg har dog ikke helt klart å bli overbevist om hva som er greia med å sove i hengekøye enda».  

Maria studerte kommunikasjon ved Universitetet i Agder, og hadde opprinnelig ikke en helt målrettet plan om hva hun ville jobbe med, så veien har blitt til underveis.  

«Jeg vurderte å ta en master, men ønsket samtidig å se hva arbeidslivet kunne by på. Via bemanningsbyrå fikk jeg i midten av 2011 et vikariat på gravemeldingsmottaket i Arendal. Jeg ante ikke hva det dreide seg om, men trivdes godt med arbeidet fra første stund.» 

Nye utfordringer og spennende utvikling over flere år 

Etter to perioder med vikariat ble Maria fast ansatt hos oss i Geomatikk, og har siden den gang hatt flere og varierte oppgaver, noe hun verdsetter høyt.  

«Jeg ble veldig glad for fast ansettelse etter det, og fikk tilliten til å fortsette med flere, og varierte oppgaver. Jeg fikk jobbe med graveskader, saksbehandling, kundemøter, fakturering, ressursstyring, deretter påvisning, og så ledningsmåling. Underveis hadde jeg roller som gruppeleder/plassansvarlig i Arendal. Jeg setter stor pris på variasjon, det gir meg mye.» 

Fra å ikke vite hva Geomatikk var eller hva vi drev med, slutter Maria aldri å la seg fascinere av hvor viktig arbeidet med å beskytte samfunnets infrastruktur er. Hun understreker at det har skjedd en rivende utvikling de siste årene, både i forhold til teknologi, omfang og vekst.  

«Jeg er glad for at jeg har fått jobbe med og observere alle fasene frem til hva Geomatikk har blitt i dag. Jeg synes vi jobber godt i tråd med verdiene våre – fremtidsorienterte, inkluderende, pålitelige og serviceinnstilte.» 

Fra å være yngst i gruppa lokalt, kommer det stadig yngre og sterke krefter til, og Maria synes det er spennende og fint med kombinasjonen av det og kolleger som har lang fartstid og solid erfaring. 

«Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten til å jobbe såpass variert, med så mange ulike oppgaver, og med mange forskjellige, fine folk. Jeg føler meg sett og hørt.» 

Oppfølging av gravearbeider for Agder Energi Nett  

Geomatikk har over mange år hatt et godt samarbeid med nettselskapet Agder Energi Nett (AEN). 

«Vi har hatt et godt samarbeid med AEN helt siden 2006, da vi fikk avtalen om kabelpåvisningstjeneste for nettselskapet. Siden den gang har vi utviklet nye tjenester i Geomatikk, som blant annet har lettet jobben med oppfølging av gravearbeider for AEN.»  

I dag påviser vi kabler, retter opp innmeldte avvik og har ansatt feltpersonell med energimontørbakgrunn for å kunne bistå nettselskapet med nye tjenester fremover. Ellers er vi godt i gang med å sertifisere personell til å måle inn infrastruktur på åpen grøft, i samsvar med den nye ledningsregistreringsforskriften som trådte i kraft 1.juli. I den forbindelse har våre systemutviklere utviklet en egen brukervennlig og funksjonell app, «GeoMål».  

«Vi har fått lære om hvordan ledninger skal stedfestes med alt det innebærer. Ikke bare skal kablene registreres riktig i forhold til geografisk beliggenhet, og volumet i grøfta, det skal også registreres egenskaper og tas korrekte georefererte bilder. Vi er veldig spente på hva dette vil generere av arbeid mot Agder Energi Nett fremover og i hvilken grad det vil endre arbeidshverdagen slik den ser ut i dag.» 

Geomatikk vokser stadig og vi holder i disse dager på med ny rekruttering, slik at vi til enhver tid skal være riktig bemannet. 

Hjemmekontor reduserer reisetid, men kan ikke erstatte kollegial sosialisering 

Dagene på hjemmekontor består for Maria av mye informasjons, – og oppfølgingsmøter internt, men også ut mot kunder, planlegging, feltmøter med mer. Maria forteller at dagene går overraskende fort og at det er mer enn nok å henge fingrene i også på hjemmekontoret. Med bostedsadresse i Arendal og arbeidssted i Oslo, sparer hun dessuten mye reisetid.   

«Teams har jo blitt en naturlig del av hverdagen. Jeg ser både fordeler og ulemper med det. Lydproblematikk og unger som stormer inn til enhver tid er ikke like sjarmerende lenger, men det sparer meg for mye reising, og med det får jeg jobbe effektivt med det jeg skal. Ellers får jeg fysisk møtt alle ute i felt innimellom, det er veldig hyggelig!» 

Maria er imponert over hvordan Geomatikk har håndtert alle utfordringer i forbindelse med pandemien. Samtidig ser hun frem til mer normale tider og sosialisering med kolleger. 

«Noen sitter på hjemmekontor, noen må ta hensyn til faste levering- og hentetidspunkt i barnehager, og det har blitt relativt mange som har måttet sitte i en karantene eller flere i løpet av denne prosessen. Vi er tilpasningsdyktige og flinke til å tilrettelegge. Nå gleder jeg meg veldig til å få muligheten til å treffe alle fysisk, så snart vi får lov. Jeg håper vi kan samles til fagdag med årsfest igjen, hele Geomatikkgruppen. Det hadde vært fint!»