Prøv KGrav gratis ut 2022

Før du søker om gravetillatelse må du i enkelte kommuner søke om tillatelse til å ha ledninger i bakken. I KGrav kan du også koordinere gravearbeider. Løsningen sørger for at relevante netteiere blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering, slik at dere kan legge kabler i samme grøft. KGrav hjelper deg å ha kontroll på planlagte gravearbeider og nedgravd infrastruktur i din kommune.

Vi tilbyr våre GeoSak-kunder, som i dag ikke har tatt i bruk KGrav, å teste ut løsningen ut 2022. Du får inntil 3 brukertilganger gratis. Dersom du har behov for mer enn tre tilganger, betales kr. 3000 pr. stykk for disse.

Geomatikk er nå i full gang med å bygge neste generasjons GeoSak som også vil inneholde koordineringsfunksjonene som i dag ivaretas av KGrav. Dette vil være klart for levering til våre GeoSak-kunder ved årsskiftet 2022/2023. Planer fra dagens KGrav vil bli flyttet over i den nye GeoSak-løsningen.

Du kan lese mer om KGrav her.